Förteckning

Helgade rum i Östra Göinge kommun som vi hittat i vår inventering, indelade efter distrikt. Aktiva länkar leder till respektive inlägg. Övriga är inte publicerade ännu. Flera byggnader och teman kan tillkomma! Nya inlägg läggs ut 2-3 gånger i månaden.

Kviinge
Betaniasalen
Kviinge kyrka
Kviinge kyrkas inventarier
Kviinge gamla kyrkogård, naturlund o minneslund
Norlin-Schartaus gravurna i Kviinge
Kviinge kapellkyrkogård
Kviinge nya kyrkogård
Hanaskogs missionshus I och II

Knislinge
Hjärsåslilla missionshus I
Hjärsåslilla missionshus II
Knislinge kyrka
Knislinge kyrka – interiör och inventarier
Knislinge kyrkogård
Knislinge missionskyrka
Knislinge Filadelfia I och II
Röetveds missionshus

Glimåkra
Glimåkra folkhögskolas kapell
Glimåkra medeltidskyrka
Glimåkra kyrka
Lilla hem
Betel
Glimåkra missionshus
Liberala katolska kyrkan
Boalts missionshus
Övraryds missionshus
Kräbbleboda kapell
Hackeboda Filadelfia (Kräbbleboda)

Hjärsås
Breanäs missionsgård
Bränskulla missionshus I
Bränskulla missionshus II
Tågaröds baptistkapell
Hylta baptistkapell
Immeln Frälsningsarméns ”De gamles sommarhem”
Sibbhults kyrka
Sibbhults missionshus
Sibbhults Rikets Sal
Hjärsås kyrka
Hjärsås kyrkogård

Östra Broby
Nya missionshuset (vid Hövdingen)
Pingstkyrkan
Broby medeltidskyrka
Broby 1800-talskyrka
Broby 1900-talskyrka
Broby kyrkogårdar
Lutherska missionshuset I (Lokstallet)
Lutherska missionshuset II (Krookska villan)
Broby sanatorium, kyrklig verksamhet och Hoppets Kapell
Östanå missionshus
Östanå småkyrka
Denningarums begravningsplats
Östanå bruks begravningsplats

Emmislöv
Emmislövs kyrka
Emmislövs kyrkogårdar
Swedenborgare i Göinge

Gryt
Gryts kyrka
Gryts kyrka – Interiör och inventarier
Gryts kyrkogård

Övriga inlägg
Utställning och föredrag
Vägen till religionsfrihet
Sju medeltida sockenkyrkor