Hjärsåslilla nya missionshus

Av | 10 augusti, 2022

I förra inlägget berättade vi om när Norra Skånes missionsförening år 1860 köpte in brunnssalen i Hjärsåslilla och gjorde om den till missionshus. När föreningens femtioårsjubileum närmade sig var missionshuset nedgånget och i stort behov av en upprustning – säkert ville man också att byggnaden skulle vara i fint skick till jubileet. En artikel i Nya skånska posten från 1899 bekräftar bilden; missionshuset saknar orgel och ”det förefaller tomt efter föredragens slut, att ingen musik presteras, utan endast en av Ahnfelts sånger unisont avsjunges … Dessutom är det så stelt och gammalmodigt der inne. Skäl vore att modernisera den rymliga lokalen litet.” När beräkningarna visade hur kostsam en upprustning skulle bli beslutade föreningen att riva den gamla brunnssalen och bygga ett helt nytt missionshus.

Foto hämtat ur jubileumsskriften från 1933, då missionsföreningen fyllde 75 år.

Det nya missionshusets utformning berättar tydligt att det är ett helgat rum, till skillnad från många tidiga missionshus och kapell, som saknat utvändiga symboler som visat deras användning. Hjärsåslilla missionshus visar i sin utformning dels att det är en offentlig byggnad med representativ entrégavel mot vägen, dels att det är en religiös byggnad med en sexuddig stjärna i gavelröstet. Den stora panelklädda byggnaden var målad i en ljus kulör med listverk, fönster och dörrar i en mörk, kontrasterande kulör som delade in fasaden i olika fält. Entréfasaden markeras av ett stort fönsterparti ovanför två dubbeldörrar. Dörrarna var glasade upptill och över varje dörrparti satt också så kallade överljus – liggande fönsterpartier som släppte in ljus i entréhallen. Gaveln avslutas upptill av en svängd vindskiva under vilken, målat på fasaden, står Hjärsåslilla missionshus. Byggnaden täcks till största delen av ett sadeltak som är förhöjt i anslutning till entrégaveln i väster. Det förhöjda taket avslutas med plåtklätt torntak med krönklot. Missionshusets stora sal är väl upplyst av de stora fönstren och hade ett högrest, välvt tak, läktare längs långväggarna och mot östra väggen ett upphöjt podium med predik- eller talarstol.

Fasadskisserna av gavel respektive långsida är hämtade ur Nordöstra Skånes missionsförenings jubileumsskrift från 1908, då föreningen fyllde 50 år.

I minnesskriften från föreningens 75-årsjubileum (1933) står att predikningar generellt hölls i missionshuset två söndagar varje månad, och att ungdomsföreningen höll möten övriga söndagar. Söndagsskola drevs i byggnaden sedan 1903. Predikningar hölls under åren även i sparbankslokalen i Knislinge, i Helgedal och hemma hos Olof Svensson i Hjärsåslilla. Församlingens syförening, med 30-40 medlemmar, höll sina möten i medlemmarnas hem, ofta gästade av en predikant. Försäljningarna av syföreningarnas alster inbringade ”ganska avsevärda belopp” som bl.a. gick till underhåll av missionshuset. Varje höst hölls dessutom en skördeauktion där behållningen främst gick till Bibeltrogna vänners mission.

Hjärsåslilla missionshus år 2020. Foto: Åsa Eriksson Green.

Hjärsåslilla missionshus ligger 96 år senare kvar på samma plats. Byggnaden har genomgått två större renoveringar under 1900-talet. Vid den första tillkom en kor/altarmålning av den lokale konstnären Gert Kaffa över podiet i öster. Under 1970-talet grävdes en källarlokal ut under huset för att skapa lokaler för barn- och ungdomsverksamheten. Sannolikt försågs entrén vid samma tillfälle med en förstukvist med trappor till källarplanet på var sida. Utvändigt förenklades byggnadens fasader då fönster och dörrar byttes och byggnaden tilläggsisolerades och kläddes med lockpanel som målades gul.

När verksamheten i missionsföreningen minskade hyrdes missionshuset ut till den eritreanska ortodoxa tehwado kyrkan, som 2021 tog över ägandet och numera firar sina mässor där. De har givit missionshuset namnet S:t Gabriels kyrka.  

/Åsa Eriksson Green, asa.eriksson@regionmuseet.se

Källor:

Einarsson, Arthur (red.), Hus i Guds tjänst: missionshusens historia inom Evangelisk Luthersk Mission Syds verksamhetsområde, BV-förlag, Helsingborg, 2018

Karlsson, Börje. Hjärsåslilla missionshus är nu sålt! opublicerat 2021.

Sjösten, Nils-ÅkeKnislinge förr och nu: 1938 och 80 år senare, Knislinge hembygdsförening 2020.

Nordöstra Skånes missionsförening: Några minnesanteckningar till sjuttiofemårshögtiden 1933: Utarbetad av Kommitterade. (1933)

Nordöstra Skånes missionsförenings historia: Strödda drag 1858–1908, 1908.

Nya Skånska Posten, Kristianstad Läns tidning, måndagen den 2 juli 1906 (https://tidningar.kb.se/)