Om projektet

”Helgade rum i Östra Göinge kommun” är ett samarbetsprojekt mellan Ingela Frid och Nils-Åke Sjösten (ideella) och Regionmuseet i Kristianstad, som deltar genom byggnadsantikvarie Åsa Green Eriksson.

Ur projektbeskrivningen:

Idén till projektet föddes 2018 ur en tanke att konkretisera variationen av religiösa rörelser utöver statskyrkan, genom att betrakta dess byggnader ur ett fågelperspektiv. Endast Svenska kyrkans kyrkobyggnader (uppförda före 1940) är automatiskt skyddade i svensk lag och först 1951 lagstiftades om ovillkorlig religionsfrihet i Sverige. En blick på den mängd kyrkor, kapell och missionshus som finns i vår närhet indikerar att det religiösa landskapet varit mångfacetterat och livskraftigt sedan 1850-talet då de första frikyrkoförsamlingarna bildades och sedan under lång tid existerat parallellt med den myndighetsutövande statskyrkan.

Spänningen mellan statskyrkan och den framväxande folkliga frikyrkorörelsen är intressant inte minst eftersom de båda oavbrutet påverkats av varandra. Därför blir historien inte fullständig om inte bådas berättelser blir belysta.

Projektets syfte är att skildra det historisk-religiösa landskapet i Östra Göinge kommun genom att kartlägga kyrkobyggnader, kapell och missionshus samt den verksamhet som bedrivits där. Projektet omfattar även kyrkogårdar och begravningsplatser såtillvida att vi vill undersöka hur tillhörighet till frikyrkosamfunden påverkat begravningstraditioner, till exempel hur religiös tillhörighet uttrycks på individuella gravstenar.

Byggnader och begravningsplatser besöks och kartläggs samt fotodokumenteras i erforderlig omfattning. Källor i form av litteratur, arkivmaterial, äldre fotomaterial, personlig kännedom, intervjuer med mera samlas in för att besvara projektets frågor.

Berättelser och bilder samlas och tillgängliggörs på denna blogg. Bloggen är en del av www.kulturhistoria.se som har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Redaktör, ägare och ansvarig utgivare är Ingela Frid.

Vill du veta mer eller förmedla minnen och kunskaper som rör projektet, så är du mycket välkommen att kontakta oss!

Ingela, ingela@kulturhistoria.se
Nils-Åke, bianca2010@live.se
Åsa, asa.eriksson@regionmuseet.se

www.regionmuseet.se