Filadelfia på Storgatan i Broby

Av | 18 juni, 2022

Pingströrelsen, eller Filadelfia som den ofta kallas i Sverige, har sitt ursprung i baptismen och uppstod 1906 i Los Angeles, USA. Rörelsen tog sig förhållandevis snabbt till Sverige. Baptistförsamlingen Filadelfia i Stockholm var den första att övergå till den nya rörelsen och därför blev namnet Filadelfia i stort sett synonymt med pingströrelsen i Sverige.

Huset som idag har adressen Storgatan 21 i Broby var Filadelfias första lokal i Östra Göinge. Huset byggdes dock av en annan folkrörelse nämligen nykterhetsrörelsen.

Ordenshuset som blev Brobys första Filadelfia. Foto: Ingela Frid, i maj 2018.

IOGT-logen ”Broby Välgång” bildades 1894 och hade i början sina samlingar i privata hem. Redan året därpå, närmare bestämt den 12 juli 1895, beslutade man att bygga ett ordenshus för sina möten. Drygt ett år senare stod huset klart. Byggmästare var T. Westergren från Västraby i Emmislövs församling och den totala kostnaden för byggföretaget var 1010 kronor. Summan kan jämföras med att en manlig industriarbetare vid samma tid tjänade i snitt strax under två kronor om dagen.

IOGT-logens medlemsantal ökade och så småningom tvingades man inse att lokalen på Storgatan blivit på tok för liten för logens verksamhet. När möjligheten att förvärva mangårdsbyggnaden till en av gårdarna under Broby nr 4 uppstod tog man den. Den 6 november 1916 invigdes det nya och betydligt större ordenshuset (nuvarande Folkets hus). Ortens pingstvänner övertog det gamla ordenshuset på Storgatan, men tyvärr finns inga källor som upplyser om exakt när detta skedde.

Enligt pingströrelsens jubileumsböcker bildades en pingstförsamling i Broby ”omkring 1920” och hade då sin lokal ”vid marknadsplatsen”, en platsangivelse som stämmer med det gamla ordenshuset. Om man lägger pussel med det lilla som finns av arkivmaterial och källor från pingströrelsens äldsta tid i Broby, så framgår att det fanns en bönering vid den aktuella tiden och att en församling bildades först 1934. Det var alltså böneringen som huserade i huset vid marknadsplatsen. Den hade sannolikt sitt ursprung i pingstförsamlingen Betania i Vinnö. Man höll olika möten, ofta i privata hem, dit alla var välkomna, för att bygga upp intresset för rörelsen. Annonsen till höger är saxad ur Evangelii Härold (pingströrelsens tidskrift).

Annons i Evangelii Härold nr 28/1918. Maria Verner var född 1871 i Kviinge och hette som ogift Cato.

”Vinnörörelsen” är smått legendarisk i pingstväckelsens historia. Det började med att paret Tilda och Nils Svensson i slutet av 1800-talet engagerade sig i den nybildade missionsföreningen i Färlöv i nuvarande Kristianstads kommun. År 1915 fick missionsföreningen kontakt med pingströrelsens förkunnelse genom besökande predikanter. Det ledde till en andlig nyorientering och några år senare övergick föreningen till att bli en fristående pingstförsamling under namnet Betania, ledd av Nils Svensson med stort stöd och inflytande av hela familjen. Nils och Tilda hade många barn varav flera blev aktiva inom pingströrelsen både lokalt och globalt.

Från pingstförsamlingen i Broby finns tyvärr inget bevarat arkivmaterial från tiden före 1934. Först det året går det att säkerställa att det fanns en församling på orten och inte ”bara” en bönering. År 1952 köpte församlingen fastigheten Hövdingen 4 mitt i Broby och flyttade dit sin verksamhet.

Storgatan 21 i Broby är sedan många år privatbostad.

/Ingela Frid, ingela@kulturhistoria.se

Källor:

Jensén, Sven. 2008. Logen 2018 ”Broby Välgång” av IOGT 1894-2006. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 2008. Broby.

Sahrling, Rune. 2005. Pingströrelsen i Skåne – historia och utveckling. Värnamo.

Tidskriften Evangelii Härold nr 28/1918.  

Tidskriften Reformatorn 1916-11-16