Kontakt

Ingela Frid
ingela@kulturhistoria.se
0765-59 62 10

*****

FK, författare, arkivforskare.

Nils-Åke Sjösten
bianca2010@live.se
0705-26 32 55

*****

Fil.dr, författare, pedagog.

Åsa Eriksson Green
asa.eriksson@regionmuseet.se
0707-84 19 13

*****

Byggnadsantikvarie.