De gamles hem i Immeln

Av | 10 juni, 2022

Frälsningsarmén hade inga trupper i Östra Göinge, däremot fanns en utpost – om man kan kalla de gamles hem för en sådan. De gamles hem var ett vilohem för de fattiga äldre. Hemmet drevs av Frälsningsarméns så kallade slumstation i Kristianstad, vars arbete fokuserade på människor i socialt utsatta situationer. Slumstationen stöttade samhällets fattigaste med bland annat mat, kläder och ved.

De gamles hem startades 1924 av slumsystern Anna Sekt, eller Adjutant Sekt, som med hjälp av en donation köpte en byggnad i Immeln för syftet.

Vykort från okänt år, troligen 1940-talet. Foto i Göinge hembygdsförenings arkiv, Broby.

Byggnaden hade tidigare varit en arbetarbostad som tillhört Svensk träindustri AB, som bland annat drev en träskofabrik på orten. Immeln var vid samma tid ett förhållandevis nytt samhälle som innan järnvägen etablerades på 1880-talet varit en liten by med gårdarna Gyvik, Skarvik och Vrångafälla. Råvaror som skog och sten, möjligheten till skeppning över Immeln tillsammans med järnvägens etablering gav förutsättningar för en mängd industrier att etablera sig här. Det var en snabb förändring som platsen genomgick. På ett par decennier förvandlades den från bondby till industrisamhälle.

Svensk Träindustri AB exporterade mängder av träskor till Tyskland under första världskriget. Efter krigsslutet upphörde efterfrågan nästan helt och exporten avstannade. År 1919 blev träskofabriken med maskiner och lager totalförstörd i en brand. Det fanns därmed inte längre något behov av arbetarbostaden.

Då uppstod tillfället att etablera de gamles hem på platsen. Utan en byggnad för syftet och järnvägen som möjliggjorde en relativt snabb och smidig resa från Kristianstad, hade inte verksamheten blivit möjlig.

Den gamla arbetarbostaden möblerades genom gåvor till slumstationen. Från starten bedrevs här, under ca åttio år, en vilohemsverksamhet. Här fick de fattigaste och mest behövande äldre i Kristianstad vila ut, äta mat som lagades av någon annan, sova i rena lakan och andas ren och frisk luft under ett par sommarveckor. På vilohemmet arbetade inledningsvis tre slumsystrar med att ta hand om de äldre. På ett foto från 1925 sitter sju äldre kvinnor, en äldre man, en liten pojke, två kvinnor i sjuksköterskeuniform och en civilklädd medelålders kvinna i gräset i skuggan under ett träd, med ett rött hus med vita snickerier i bakgrunden. Huset har en veranda med snickarglädje och slingrande klätterväxter. På baksidan finns en utbyggnad med småspröjsade fönster. Omkring huset breder ett pastoralt jordbrukslandskap ut sig, där ögat kunde vandra över ängar och skog, i sällskap av fågelsång och blomsterdoft.

Hur den dagliga verksamheten på hemmet i Immeln såg ut vet vi inte, men i Frälsningsarméns tidning Stridsropet finns ett par artiklar om ett annat av Frälsningsarméns vilohem; Ekbacken i Skuru utanför Stockholm. Artiklarna beskriver hur de gamla väcks med kaffebricka på sängen på morgonen, sedan serveras frukost 9.30, eftermiddagskaffe och därefter middag kl 18. Däremellan hålls andakt, högläsning och sångstund – likväl fanns tid för vila, läsning eller handarbete. Liknande vilohem för äldre drevs även i Norrköping, Jönköping, Visby och Halmstad. I ett upprop för finansiell hjälp i Stridsropet år 1926 anges att dessa hem gett ”en härlig semestertid åt 420 trötta, utarbetade gamla kvinnor.”

Till de gamles hem i Immeln kom både äldre män och kvinnor. Fotografierna ovan är tagna under verksamhetens första år. Huruvida den lille pojken på den övre bilden är en gäst eller någon av personalens barn framgår inte. Samma bild publicerades i tidskriften Husmodern nr 23, 1927. Fotografierna tillhör Frälsningsarméns kår i Kristianstad.

Frälsningsarméns kår i Kristianstad bildades i december 1886 och hade från 1911 sina lokaler på Västra Storgatan. Därifrån utgick slumsystrarna som drev kårens sociala verksamhet i Kristianstad och de gamles hem. Kåren lades ner 2003 och därmed försvann även verksamheten i Immeln. De gamles hem såldes och är idag privatbostad.

/Åsa Eriksson Green, asa.eriksson@regionmuseet.se

Källor:

http://www.immeln.info/om-immeln/historia

http://lantmateriet.se/historiskakartor; Ägostyckning av Vrångafälla, Hjärsås socken, 1907 och 1916.

Malmström, Evald. 1942. Sextio års fälttåg; Frälsningsarmén i Sverige 1882-1942. Stockholm.

Svensson, Ingela m.fl. 2020. En bok om Immeln. Immelns bygdeförening. Hässleholm.

Tidskriften Stridsropet, nr 19/1925, nr 4/1926 samt nr 31/1928.

Stridsropet, nr 19, 1925

Tidskriften Husmodern nr 23/1927.

De båda nedre fotografierna tillhör Frälsningsarméns kår i Kristianstad och förvaras i deras arkiv hos Skånes arkivförbund, Lund.