Källor

Alla källor vi använder publiceras här efterhand, med undantag av intervjupersoner som inte önskar nämnas vid namn.

ARKIV

LLA (Landsarkivet i Lund)
Domkapitlets i Lund arkiv (SE/LLA/13550)
Glimåkra kyrkoarkiv (SE/LLA/13111)
Hjärsås kyrkoarkiv (SE/LLA/13155)
Jämshögs kyrkoarkiv (SE/LLA/13196)
Knislinge kyrkoarkiv (SE/LLA/13207)
Kviinge kyrkoarkiv (SE/LLA/13222)
Lunds domkyrkoförsamlings arkiv (SE/LLA/13254)
Oppmanna kyrkoarkiv (SE/LLA/13299)
Osby kyrkoarkiv (SE/LLA/13300)
Tofta kyrkoarkiv (SE/LLA/13406)
Vånga kyrkoarkiv (SE/LLA/13462)
Ystads S:ta Maria kyrkoarkiv (SE/LLA/13489)
Östra Broby kyrkoarkiv (SE/LLA/13515)
Östra Göinge häradsrätts arkiv (SE/LLA/10083)

KrA (Krigsarkivet i Stockholm)
Staël von Holstein, Joachim, enskilt arkiv. (SE/KrA/0035:0813/0)

Riksarkivet (Stockholm)
Ecklesiastikdepartementets arkiv
Medicinalstyrelsen, äldre huvudarkivet

Östra Göinge kommuns arkiv
Fastighetshandlingar, digitaliserade

Regionmuseet i Kristianstad
Fotoarkiv
Sockenarkiv
Leon-Nilsson, Torsten, ritningsarkiv

Skånes Arkivförbund, Lund
Betaniaförsamlingen i Vinnö, protokollsbok
Färlövs friförsamlings arkiv
Hässleholms baptistförsamlings arkiv
Oppmanna baptistförsamlings arkiv

Folklivsarkivet, Lund
Manuskriptarkivet (M-arkivet)

Göinge hembygdsförenings arkiv (Broby hembygdspark)
Broby baptistförsamlings arkiv
Göinge hembygdsförenings fotosamlingar
Nils Emitslöfs brevsamling

Östra Göinge pingstförsamlings arkiv
Matrikelkopior, fotoalbum mm. Oförtecknat.

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning (Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm)
Brandförsäkringsverkets arkiv; byggnadsvärderingar och kartor

Kräbbleboda kapellstiftelse
Protokollsbok

LITTERATUR OCH SKRIFTLIGA KÄLLOR (ÄVEN OPUBL.)

Alm, Sigfrid. 1941. Hässleholms baptistförsamling 1866-1941. Historisk översikt med anledning av församlingens 75-årsjubileum den 29 okt – 2 nov 1941. Tryckt i Hässleholm.
Andersson, Birgitta m.fl. 2000. Brobysjukhusets historia 1912-1995. Livet på ett sanatorium. Hässleholm.
Bengtsson, Jan & Ragnarson, Per. 2007. Glimåkra: en by, en bygd, ett sekel : 1900-talet i bilder, Glimåkra hembygdsförening, Glimåkra.
Bergquist, Lars. 1999. Swedenborgs hemlighet. Om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud. En biografi. Natur och Kultur, Stockholm.
Bevarandeplan för Kviinge kyrkogårdar. 2007 (Stencil).
Bjerstedt S. 1891. ”Guds kamp i Skepparslöv”. I: Gärds härads hembygdsförenings årsbok 2002.
Borgman, Harry. 1962. Kviinge kyrka. Okänd ort.
Broby Kristliga Ungdomsförening. 1951. En återblick på föreningens 50-åriga verksamhet samt de andliga livsrörelser, som föregingo dennas bildande. Hässleholm.
Brunius, C G. 1850. Skånes Konsthistoria för medeltiden. 
Börjesson, Kerstin. Knislinge kyrka, Lunds stift: Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Regionmuseet Kristianstad 2019-11-11.
Börjesson, Kerstin. Gryts kyrka i Lunds stift. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Regionmuseet Kristianstad 2020.
Cavallin, Severin. 1857. Lunds stifts herdaminne IV.
Cronwall Mabel. Byggnadsarkeologisk undersökning av Knislinge kyrka. Kristianstads läns museum 1989.
DahlbergMarkus (red.). 2015. Skåne, Landskapets kyrkor. Riksantikvarieämbetet.
Edvardsson, Viggo. 1987. ”Broby medeltidskyrka såldes på tre auktioner”Kristianstadsbladet 15/4 1987.
Einarsson, Arthur (red.). 2018. Hus i Guds tjänst. Missionshusens historia inom Evangelisk Luthersk Mission Syds verksamhetsområde. BV förlag, Helsingborg.
Ekman, Johan. 1965. Några anteckningar om Östanå bruks historia. Osby.
Eknor, Ingvar. 2012. Nittiofyra års minnen. Digital utgåva.
Enarsson, Irene. 2019. Hanaskogs missionsförening. Stencil.
Eriksson Green, Åsa. 2019. Glimåkra kyrka Lunds stift. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Regionmuseet Kristianstad.
Frid, Ingela. 2008. ”Tankar vid ett sanatorium”. I: Skånska läkekonster. Medicinhistoria och folkmedicin från forntid till nutid. Skånes Hembygdsförbunds årsbok 2008 (red. Kerstin Arcadius). Lund.
Frid, Ingela & Sven Jensén. 2018. Emmislöv – historia och kultur kring en medeltidskyrka. Göinge hembygdsförening. Broby.
Frid, Ingela & Nils-Åke Sjösten. 2020. Norra Strö kyrka, andlig utpost och pionjär i gammal kulturbygd. Hanaskog/Vinslöv.
Giertz, Martin. 2012. Svenska prästgårdar. Kulturarv, trädgårdar, byggnadsvård. Stockholm.
Glimberg, C.F. 1965. ”Glimåkra och Örkeneds socknars sigill”. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 1965.
Glimåkra hembygdsförening. Årsbok 2003. Förord: Dags för förnyelse!
Göinge hembygdsförening, årsböcker olika utgåvor fr.o.m. 1928. Broby, Kristianstad.
Görnebrand, John. 1995. Kyrka och församlingsliv. Glimåkra/Simrishamn.
Görnebrand, John. 2001. Där vi lekte som barn. Svenska gods och gårdar Östra Göinge, faksimil 1943. Simrishamn.
Hellgren, Sven. 2017. ”N C Lundberg – vem var det?” I: Örkeneds hembygdsförenings årsbok 2017.
Herjulfsdotter, Ritwa. 2012, 2014. Kulturhistorisk undersökning. Gravvårdar av gjutjärn. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Historien om Pingstkyrkan Osby. Pingstförsamlingen i Osby (pdf).
Hultzén, G. 1965. Fig. 3 och 4. (Foto). I: Göinge hembygdsförenings årsbok 1965, s. 58
Håkansson, Gunnar m.flHjärsås hembygdsbok nr 2. Tryckt i Växjö 1985.
Imberg, Rune m.fl. 2011. I Jesu spår. Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner 1911-2011. BV förlag, Stockholm.
Immelns bygdeförening. 2020. En bok om Immeln.
Jacobsen, Henrik. 1993. (diss.) Romanske Vesttårne, deres indretning og funktion, Vesttorne för 1300 i det middelalderlige Danmark öst om Storebaelt
Jensén, Sven. 2008. ”Logen 2018 ’Broby Välgång’ av IOGT 1894-2006”. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 2008. Broby.
Jensén, Sven. 2011. ”Brobygårdens historia 1810-2010”. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 2011. Broby.
Johansson, Tore. (red.) .1988. Inventarium över svenska orglar 1988:1 Lunds stift.
Johansson, Wera Hiller. 1945. Torpar-Lina: En Blekingeflickas upplevelser: Verklighetsskildring. Stockholm: Filadelfia
Johnsson, E. Folke. 1938. Knislinge: en bilderbok och några minnesblad. Knislinge.
Johnsson, Folke. 2004. Sankt Hans kyrka i Knislinge. (Postumt utgiven av Knislinge hembygdsförening).
Johnsson, Pehr. 1920. Ett skånskt församlingsbibliotek och dess utvecklingshistoria. I: Biblioteksbladet, femte årgången.
Johnsson, Pehr. 1929. Anteckningar om Knislinge socken i Kristianstads län.
Johnsson, Pehr. 1935. ”Östra Broby kyrka, den gamla och den nya”, i Lunds stifts julbok 1935.
Jönsson, Arne. 2003. Svenstorps baptistförsamling 1857-1989. Från Stora Björkeröd till Svenstorp. (Opublicerad, tillgänglig bl.a. på biblioteken i Broby och Glimåkra).
Karlsson, Arvid. 2007. ”Missionsgården”. I: Sibbhults hembygdsförenings årsbok 2007. Sibbhult.
Karlson, Torsten. 1973. Glimåkra nykyrkas vindflöjel. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 1973. Broby.
Karlson, Torsten. 1974. Göingekyrkorna under 1600-talet. I: Göinge Hembygdsförenings Årsbok 1974. Broby.
Karlson, William. 1944. ”Petter Norrman, en kyrklig träskulptör i Skåne under barocken”. I: Gärds Härds Hembygdsförenings årsbok 1944. Degeberga.
Karlsson, Börje. 2021. Hjärsåslilla missionshus är nu sålt! (Opublicerad).
Karlsson, Gunvald. 1976. Stenbäraland – industribygd. Broby.
Karlsson, Gunvald. 1996. Östra Göinge i gamla vykort. Europeiskt bibliotek, Zaltbommel.
Knislinge missionsförsamling 1880-1955.
Knislinge missionsförsamling 100 år, 1880-1980.
Kräbbleboda kapell – Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Regionmuseet, 2019.
Kyrkoblad för Östra Broby och Emmislöv 1964-1970.
Källström, Olle. 1948. Altare och funt. Svenska kyrkans diakonistyrelse, Stockholm.
Liedgren Dobronravoff, Pernilla. 2007. Att bli, att vara och att ha varit. Om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige. Socialhögskolan vid Lunds universitet (diss.).
Lilja, Helen. 1993. Gryts kyrka, Besiktning i samband med fasadrenovering. Kristianstads Läns museum, rapport.
Lundberg, P. L. 1920. Minnesskrift : Skånes distriktförening av baptistförsamlingar 1910-1920. Kristianstad.
Lundberg, Torsten. 1926 (1965). Bilder och blad ur Glimåkra sockens krönikebok II. Tyringe.
Lundqvist, Elis. 2006. ”Boalt i gamla tider” I: Glimåkra hembygdsförenings årsbok 2006.
Malmström, Evald. 1942. Sextio års fälttåg; Frälsningsarmén i Sverige 1882-1942. Stockholm.
Minnesskrift från Osby pingstförsamlings 50-årsjubileum. 1982.
Newman E. 1925. Nordskånska väckelserörelser. Stockholm (diss. Lunds universitet).
Nilsson, BrittEn släktgård berättar. Uppsats i historia (opubl.)
Nordöstra Skånes missionsförening. 1908. Nordöstra Skånes missionsförenings historia: Strödda drag 1858–1908.
Nordöstra Skånes missionsförening. 1933. Några minnesanteckningar till sjuttiofemårshögtiden 1933: Utarbetad av Kommitterade.
Nordöstra Skånes missionsförening. 1858-1983. Några minnesanteckningar vid 125-årsjubileet 1983 utgivna av styrelsens arbetsutskott. Knislinge 1983.
Norling, Erik. 1979. ”Torpinventering 1979”. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 1979. Broby.
Norling, Erik. 1988. ”Endast några få föremål kunde räddas ur den eldhärjade kyrkan”, Kristianstadsbladet 11 april 1988
Norling, N.S. 1940. ”Nils Ek, Swedenborgarne och Godtemplarne. Ett litet kapitel ur de religiösa rörelsernas historia i Göingebygden”. Göinge hembygdsförenings årsbok 1940.
Nymansson P. 1854. En öfwerklagad predikan på annandag påsk hållen i Glimåkra och Örkeneds kyrkor 1853.
Olsson, Gösta. 1991. ”Övraryd – gammal väckelsebygd, snickarverkstad blev missionshus”. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 1991. Broby.
Olsson, Gösta. 2002. ”Skyttepaviljongen i Björkbacken blev Glimåkrabornas Betel”. I: Glimåkra hembygdsförenings årsbok 2002. Glimåkra.
Olsson, Gösta. 2002. Kräbbleboda kapell 60 år – tre församlingars mötesplats. Stencil.
Olsson, Gösta. 2019. Fallfärdig skyttepaviljong blev Glimåkrabornas Betel. (Utan ort).
Oredson, Dag. 2021. ”Glimåkra medeltida stenkyrka, dess ursprung och byggnadshistoria”. I: Glimåkra Hembygdsförenings årsbok 2021. Glimåkra.
Paulsson, Gregor. 1915. Skånes dekorativa konst under tiden för den importerade renässansens utveckling till inhemsk form. Lunds universitet (diss.), tryckt i Stockholm.
Persson, B. E. 1979. ”Broby gamla kyrka och dess tillhörigheter 1830” i Norra Skåne 29/1 1979.
Ragnarson, Per. 2010. ”Ett hus gick ur tiden”. I: Glimåkra hembygdsförening. Årsbok 2010. Glimåkra.
Ranby, Caroline. 2016. Vård- och underhållsplan för Glimåkra kyrka, Östra Göinge kommun, Skåne län. Ranby Text & kulturmiljö. Nyhamnsläge.
Restaurator. 2006. Underhållsplan för Gryts kyrka (Stencil).
Riksantikvarieämbetet. 2008. Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria.
Runfors, Börje m.fl. 2004. Östanåboken. Bjärnum/Kristianstad.
Sahrling, Rune. 2005. Pingströrelsen i Skåne – historia och utveckling. Värnamo.
Samuelsson, Owe. 1998. Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862. Lunds universitet (diss.).
Sjunnesson, Sven m.fl. (red). 2009. Som en glimmande skatt i en åker. Glimåkra folkhögskola 1959-2009. Utgiven av Glimåkra folkhögskola.
Sjösten, Nils-Åke (red). 2020. Knislinge förr och nu: 1938 och 80 år senare. Knislinge hembygdsförening.
Sjösten, Nils-Åke. 2014. Kviinge kyrka under 800 år. Knislinge hembygdsförening.
Sjösten, Nils-Åke Gjuten och smidd gravkonst i Östra Göinge i: Göinge Hembygdsförening, Hjärsås Hembygdsförening, Knislinge Hembygdsförening. Årsbok 2023.
Sjöström, Carl. 1897. Skånska nationen före afdelningarnes tid 1682-1832. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik. Lund.
Sträng, Maria & Åsa Eriksson Green. 2014. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, rapport 2016:44.
Svenska gods och gårdar. Del IL. Skåne nordöstra delen. (red. von Sydow och Björkman). 1943.
Svenskt biografiskt handlexikon. 1906, s 223.
Svenskt biografiskt lexikon. 2007-2011.
Svenskt konstnärslexikon V (1967). Allhems förlag.
Svensson, Mats. ”Missionshuset. Glimtar från de hundra åren”. I: Glimåkra hembygdsförening Årsbok 1995.
Södergård, Maria. 2007. Gryts medeltida kyrka i Skåne : perioden 1690-2000. Knislinge hembygdsförening.
Thomasson, Lill. 2002. ”Hanna Persson, 1873-1959. Söndagsskollärarinna i Sibbhults Lutherska missionsförening”. I: Sibbhults hembygdsförening årsbok 2002. Sibbhult.
Tynell, Lars. 1913-1921. Skånes medeltida dopfuntar del 1-4. Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm.
Vikström, Eva. 2004. Religiösa rum i det mångkulturella Sverige. Förstudie Riksantikvarieämbetet.
Vård- och underhållsplan. Knislinge pastorat. Sweco architects AB (2017).
Wall, Krister & Åström, Hans (red.). 1985. Byggnader och miljöer i Göingebygd. [2], Broby, Kulturnämnden, Östra Göinge kommun. Broby.
Ångström, Inga-Lena. 1992. Altartavlor i Sverige under renässans och barock : studier i deras ikonografi och stil 1527-1686. Stockholms universitet (diss.).
Årsberättelser från Broby sanatorium och tuberkulosdispensärverksamheten i Kristianstads län. Årgångarna 1948-1961.


Tidningar och tidskrifter

Allt om Osby, nr 22, 2018.
Communio. Liberalkatolsk kyrkotidning nr 2/2005.
Evangelii Härold. Nummer och år framgår i texten.
Husmodern nr 23/1927
Kristianstadsbladet. Datum och år framgår i texten.
Norra Skåne. Datum och år framgår i texten.
Nya Skånska Posten. Datum och år framgår i texten.
Nyaste Kristianstadsbladet. Datum och år framgår i texten.
Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad)
 N:o 51, 1805
Reformatorn 1916-11-16.
Skånska Posten. Datum och år framgår i texten.
Stridsropet, nr 19/1925, nr 4/1926 samt nr 31/1928.
Svenska Morgonbladet. Datum och år framgår i texten.
The Pentecost Herald, 1905-03-15.

KARTOR

Historiska kartor på Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se.
Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar, https://app.raa.se/open/fornsok/
Kartbild, www.kartbild.com.

INTERNET
(urval av använda sidor. Se i övrigt respektive inlägg.)

Breanäs missionsgård, www.breanas.se.
Digitalt museum, www.digitaltmuseum.se
Färe Montessori, www.fare.se.
Glimåkra folkhögskola, www.glimnet.se.
Henric Schartau, urn:sbl:6365, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-25.
Hoppenstedt, släkt, urn:sbl:13798, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-14.
Immeln: http://www.immeln.info/om-immeln/historia
Jehovas vittnens officiella svenska hemsida www.jw.org/sv
Judiska museet: https://judiskamuseet.se/
Kungliga biblioteket, svenska dagstidningar: http://tidningar.kb.se.
Kulturen i Lund. Carlotta, databas för museisamlingar: http://carl.kulturen.com/web.
Kviinge kyrkogårdar. Dokumentation, person- och familjehistorik: www.kviingekyrkogardar.se.
Kyrkokartan. www.kyrkokartan.se.
The Pentecost Bands https://freemethodistfeminist.com/pentecost-bands/
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, www.raa.se.
Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar, Fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok/
Skånsk ortnamnsdatabas: https://www3.isof.se/beb/
Slottsguiden, http://slottguiden.se
Stig Lundins hemsida, www.stiglundin.se
Sundnér, Barbro. Medeltida kyrkor i Skåne, databas. https://snd.gu.se/sv/catalogue/study/snd0941
Svenska kyrkan i Glimåkra-Hjärsås, www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas.
Swedenborgskyrkan, www.swedenborgskyrkan.se.
Wikipedia, www.wikipedia.org.

MUNTLIGA UPPGIFTER (inklusive ljudmedia)

Börje Andersson, Knislinge
Anna Björklund, Göteborg
Hillevi Böckman, Glabhult, Osby
Hans Kristian Durán, Knislinge
Eskil Ekberg, Osby
Sten Ekberg, Vilshult
Ove Ekman, Karlstad
Jane Gudmundsson, Glimåkra
Judit och Patrik Gunnarsson, Breanäs
Rune Gunnarsson, Oröd
Chris Hansen, USA
Nina Holmberg, Broby
Eva Håkansson, Broby
Asta Jansson, Hanaskog
Sven-Erik Johansson, Svinön, Kräbbleboda
Eddie Martinsson, Broby
Lisbet och Karl-Johan Martinsson, Östanå
Eva-Stina Månsson, Ängelholm (+)
Torsten Niklasson, Broby
Bertil Nilsson, Knislinge
Hans Nilsson, Hanaskog
Jan Nilsson, Hanaskog
Anita Olson, Bränskulla
Gert Persson, Broby
Kjell Persson, Hanaskog/Veberöd
Mats Ragnarsson, Oröd
Birgitta Sjunnesson, Broby
Carina Sjöberg, Broby
Emanuel Tydesjö, Broby
Thorwald Wämmerfors, Knislinge

SR P4 Kristianstad, ”100 år sedan Bror kom till byn”, https://sverigesradio.se/artikel/7544745 (Bo Martinsson från Breanäs berättar)