Källor

Alla källor vi använder publiceras här efterhand, med undantag av intervjupersoner som inte önskar nämnas vid namn.

ARKIV

LLA (Landsarkivet i Lund)

Glimåkra kyrkoarkiv (SE/LLA/13111)
Kviinge kyrkoarkiv (SE/LLA/13222)
Lunds domkyrkoförsamlings arkiv (SE/LLA/13254)
Tofta kyrkoarkiv (SE/LLA/13406)
Ystads S:ta Maria kyrkoarkiv (SE/LLA/13489)
Östra Broby kyrkoarkiv (SE/LLA/13515)

KrA (Krigsarkivet i Stockholm)

Staël von Holstein, Joachim, enskilt arkiv. (SE/KrA/0035:0813/0)

Riksarkivet (Stockholm)
Ecklesiastikdepartementets arkiv

Regionmuseet i Kristianstad

Leon-Nilsson, Torsten, ritningsarkiv

Broby hembygdspark

Göinge hembygdsförenings arkiv

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Byggnadsvärderingar och kartor

LITTERATUR

Bevarandeplan för Kviinge kyrkogårdar. 2007 (Stencil).
Borgman, Harry. 1962. Kviinge kyrka. Okänd ort.
Börjesson, Kerstin. Knislinge kyrka, Lunds stift: Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Regionmuseet Kristianstad 2019-11-11.
Cronwall Mabel. Byggnadsarkeologisk undersökning av Knislinge kyrka. Kristianstads läns museum 1989.
DahlbergMarkus, red. 2015. Skåne, Landskapets kyrkor. Riksantikvarieämbetet.
Einarsson, Arthur (red.). 2018. Hus i Guds tjänst. Missionshusens historia inom Evangelisk Luthersk Mission Syds verksamhetsområde. BV förlag, Helsingborg.
Ekman, Johan. 1965. Några anteckningar om Östanå bruks historia. Osby.
Frid, Ingela & Nils-Åke Sjösten. 2020. Norra Strö kyrka, andlig utpost och pionjär i gammal kulturbygd. Hanaskog/Vinslöv.
Frid, Ingela & Sven Jensén. 2018. Emmislöv – historia och kultur kring en medeltidskyrka. Göinge hembygdsförening. Broby.
Glimåkra hembygdsförening. Årsbok 2003. Förord: Dags för förnyelse!
Immelns bygdeförening. 2020. En bok om Immeln.
Jensén, Sven. 2008. Logen 2018 ”Broby Välgång” av IOGT 1894-2006. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 2008. Broby.
Johnsson, Folke. 2004. Sankt Hans kyrka i Knislinge. (Postumt utgiven av Knislinge hembygdsförening).
Johnsson, Pehr. 1920. Ett skånskt församlingsbibliotek och dess utvecklingshistoria. I: Biblioteksbladet, femte årgången.
Johnsson, Pehr. 1929. Anteckningar om Knislinge socken i Kristianstads län.
Jönsson, Arne. 2003. Svenstorps baptistförsamling 1857-1989. Från Stora Björkeröd till Svenstorp. (Opublicerad, tillgänglig bl.a. på biblioteken i Broby och Glimåkra).
Karlsson, Börje. 2021. Hjärsåslilla missionshus är nu sålt! (Opublicerad).
Karlsson, Gunvald. 1976. Stenbäraland – industribygd. Broby.
Karlsson, Gunvald. 1996. Östra Göinge i gamla vykort. Europeiskt bibliotek, Zaltbommel.
Knislinge missionsförsamling 1880-1955.
Knislinge missionsförsamling 100 år, 1880-1980.
Källström, Olle. 1948. Altare och funt. Svenska kyrkans diakonistyrelse, Stockholm.
Liedgren Dobronravoff, Pernilla. 2007. Att bli, att vara och att ha varit. Om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige. Socialhögskolan vid Lunds universitet (diss.).
Malmström, Evald. 1942. Sextio års fälttåg; Frälsningsarmén i Sverige 1882-1942. Stockholm.
Nilsson, BrittEn släktgård berättar. Uppsats i historia (opubl.)
Nordöstra Skånes missionsförening. 1933. Några minnesanteckningar till sjuttiofemårshögtiden 1933: Utarbetad av Kommitterade.
Nordöstra Skånes missionsförening. 1908. Nordöstra Skånes missionsförenings historia: Strödda drag 1858–1908.
Olsson, Gösta. 1991. ”Övraryd – gammal väckelsebygd, snickarverkstad blev missionshus”. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 1991. Broby.
Paulsson, Gregor. 1915. Skånes dekorativa konst under tiden för den importerade renässansens utveckling till inhemsk form. Lunds universitet (diss.), tryckt i Stockholm.
Ragnarson, Per. 2010. ”Ett hus gick ur tiden”. I: Glimåkra hembygdsförening. Årsbok 2010. Glimåkra.
Sahrling, Rune. 2005. Pingströrelsen i Skåne – historia och utveckling. Värnamo.
Samuelsson, Owe. 1998. Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862. Lunds universitet (diss.).
Sjösten, Nils-Åke (red). 2020. Knislinge förr och nu: 1938 och 80 år senare. Knislinge hembygdsförening.
Sjösten, Nils-Åke. 2014. Kviinge kyrka under 800 år. Knislinge hembygdsförening.
Sjöström, Carl. 1897. Skånska nationen före afdelningarnes tid 1682-1832. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik. Lund.
Svenskt biografiskt lexikon. 2007-2011.
Svenskt konstnärslexikon V (1967). Allhems förlag.
Tynell, Lars. 1921. Skånes medeltida dopfuntar. Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm.
Vikström, Eva. 2004. Religiösa rum i det mångkulturella Sverige. Förstudie Riksantikvarieämbetet.
Vård- och underhållsplan. Knislinge pastorat. Sweco architects AB (2017).
Ångström, Inga-Lena. 1992. Altartavlor i Sverige under renässans och barock : studier i deras ikonografi och stil 1527-1686. Stockholms universitet (diss.).


Tidningar och tidskrifter

Communio. Liberalkatolsk kyrkotidning nr 2/2005.
Evangelii Härold nr 28/1918 
Husmodern nr 23/1927
Norra Skåne. Datum och år framgår i texten.
Nya Skånska Posten. Datum och år framgår i texten.
Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad) N:o 51, 1805
Reformatorn 1916-11-16
Skånska Posten. Datum och år framgår i texten.
Stridsropet, nr 19/1925, nr 4/1926 samt nr 31/1928

Kungliga biblioteket, svenska dagstidningar: http://tidningar.kb.se.

KARTOR

Historiska kartor på Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se.
Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar, https://app.raa.se/open/fornsok/
Kartbild, www.kartbild.com.

INTERNET

Färe Montessori, www.fare.se.
Henric Schartau, urn:sbl:6365, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-25.
Hoppenstedt, släkt, urn:sbl:13798, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-14.
Immeln: http://www.immeln.info/om-immeln/historia
Jehovas vittnens officiella svenska hemsida www.jw.org/sv
Judiska museet: https://judiskamuseet.se/
Kungliga biblioteket, svenska dagstidningar: http://tidningar.kb.se.
Kulturen i Lund. Carlotta, databas för museisamlingar: http://carl.kulturen.com/web.
Kviinge kyrkogårdar. Dokumentation, person- och familjehistorik: www.kviingekyrkogardar.se.
Kyrkokartan. www.kyrkokartan.se.
Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar, Fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok/
Skånsk ortnamnsdatabas: https://www3.isof.se/beb/
Wikipedia, www.wikipedia.org.

MUNTLIGA UPPGIFTER (inklusive ljudmedia)

Anna Björklund, Göteborg
Hans Kristian Durán, Knislinge
Ove Ekman, Karlstad
Sven-Erik Johansson, Svinön, Kräbbleboda
Jan Nilsson, Hanaskog
Anita Olson, Bränskulla

SR P4 Kristianstad, ”100 år sedan Bror kom till byn”, https://sverigesradio.se/artikel/7544745