Stigluckan till gamla kyrkogården i Kviinge

Av | 18 mars, 2021

En stiglucka eller steglucka, stigport eller stegport är en överbyggd kyrkogårdsport. Ofta var det trappor på båda sidor av porten, där dess underdel inte öppnades, utan stegs över, vilket givit porten dess namn. Stigluckan i Kviinge är en enkel port utan trappor.

Kviinge kyrkogård juli 2019. Foto: Ingela Frid

Harry Borgman nämner att den sydöstra delen av kyrkogårdsmuren är den äldsta och att där finns ”den ålderdomliga ensidiga stigluckan”. Ett studium av teglet runt luckan och storleken på stenarna ger vid handen att dessa är tidigast från 1700-talet, men utformningen av porten har medeltida drag. Porten är inte medeltida utan byggd i medeltida stil. Att bygga nytt i gammal stil var inte ovanligt under 1800-talets andra hälft. 1860 noteras i räkenskaperna för kyrkan att en lucka höggs upp i muren mot prästgården.

Stigluckan sedd från prästgårdens trädgård. Bildkälla: Kulturen i Lund, CC. År och fotograf okända. Bilden visas här rättvänd.

Detta betyder att den förment medeltida stigluckan inte är äldre än så. Ser vi till närområdet så finner vi två stigluckor i muren runt Gryts kyrka, sannolikt ej heller dessa medeltida. Vi återkommer till dem i ett kommande inlägg. Vid Norra Strö kyrka (Kristianstads kommun) finns den norra tvåsidiga sannolikt medeltida stigluckan bevarad. Muren runt Norra Strö kyrkogård har ursprungligen haft fyra stigluckor, en i varje väderstreck.

/Nils-Åke Sjösten, bianca2010@live.se

Källor:
Borgman H. (1962) Kviinge kyrka
Frid I; Sjösten N-Å (2020)  Norra Strö kyrka, andlig utpost och pionjär i gammal kulturbygd.
Sjösten N-Å. (2014) Kviinge kyrka under 800 år.
Kviinge kyrkoarkiv, LIa:3: Räkenskaper för kyrka
Kulturen i Lund, databas Carlotta